Lisenssi ja vakuutus

Vakuutus on voimassa lisenssin maksuhetkestä lähtien. Uuden lisenssin lunastaneella vakuutus tulee voimaan maksuhetkestä, vaikka se maksettaisiin jo vuoden 2015 puolella. Vakuutuksen myöntäjä: If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Vakuutusnumero: SP1125764.

Vakuutettuina ovat vuonna 1997 ja myöhemmin syntyneet lisenssin haltijat.

Tapaturmavakuutus on voimassa urheiluliiton, sen piirien ja seurojen
• järjestämissä kilpailuissa, otteluissa tai harjoituksissa,
• vakuutetun harjoitellessa valmennusohjelman mukaisesti,
• toimihenkilötehtävissä mainituissa tilaisuuksissa ja niihin liittyvien välittömien
  matkojen aikana
• kilpailumatkan aikana ulkomailla, kun vakuutettu kuuluu joukkueeseen tai osallistuu
  kilpailuun liiton tai seuran edustajana.

Korvausta ei makseta liikennevakuutuslain nojalla korvattavista tapaturmista tai mikäli tapaturmaa on pidettävä tapaturmavakuutuslain mukaisena työtapaturmana.

Tapaturmavakuutuksen turvat ja vakuutusmäärät:
• vamman hoitokulut tapaturmaa kohti enintään 3 000 euroa (omavastuu 50 euroa/tapaturma)
• korvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta enintään 10 000 euroa
• tapaturman aiheuttamasta kuolemasta omaisille 3 000 euroa

Korvattavat vahinkotapahtumat
Vakuutuksesta korvataan tapaturmasta aiheutuneita vahinkoja. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapaturma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturmaksi katsotaan myös vakuutetun tahtomatta sattunut enintään yhden vuorokauden aikana syntynyt vamma, jonka on aiheuttanut liike tai voimanponnistus.

Vakuutusturvan rajoitukset. Hoitokulukorvausta ei makseta esimerkiksi:
• fysikaalisesta tai siihen rinnastettavasta muusta hoidosta, lukuunottamatta tapaturmavamman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeistä, lääkärin määräämää enintään 10 kerran hoitojaksoa,
• kuntoutuksesta tai terapiasta,
• pysyvistä lääkinnällisistä apuvälineistä,
• matka- tai yöpymiskustannuksista, huoltajan, omaisen työansionmenetyksestä, päivähoidosta, kotihoito- tai kodinhoitokustannuksista tai näihin verrattavista muista välillisistä kustannuksista,
• vakuutetulla olleen vian, vamman tai sairauden aiheuttamista vahinkotapahtumista,
• mikäli tapaturma korvataan liikennevakuutuslain nojalla tai sitä on pidettävä tapaturmavakuutuslain mukaisena työtapaturmana. 

Vakuutetulla voi olla jokin sairaus tai vika, joka vaikuttaa vamman syntymiseen tai paranemiseen. Korvaustilanteessa joudutaan silloin arvioimaan, mikä osuus hoitokuluista on vakuutuksesta korvattavan tapaturman aiheuttamaa ja mikä ei-korvattavan sairauden tai vian hoitoa.

Tämä seloste ei ole täydellinen selvitys tapaturmavakuutuksen korvauksista ja rajoituksista. Tutustu sen vuoksi lisenssivakuutusehtoihin, jotka löydät sivun alareunan tiedostolinkistä.

TAPATURMAVAKUUTUKSEN KORVAUKSEN HAKUOHJE
Koskee lisenssiin liittyvää urheiluvakuutusta nro SP1125764. Korvaukseen oikeutetun tulee itse hakea sairausvakuutuslain mukainen korvausosuus Kelan paikallistoimistolta kuuden kuukauden kuluessa kulujen maksupäivästä.

Voit hakea korvausta:
-Internetissä www.if.fi/henkilovahinko
-Soittamalla korvauspalveluumme 010 514 2243
Säästä alkuperäiset kulutositteet. Niitä pyydetään tarvittaessa. 

lisenssivakuutusehdot_2016_1_2.pdf