Tulokset ilmestyvät sivuille 1-2 päivän viiveellä siitä, kun ne ovat Tilastopajassa. Tuloksissa mainitaan lajit, joissa jymyläiset ovat kisailleet!

Tuloksien pääasiallisena lähteenä toimii Tilastopaja Oy (www.tilastopaja.fi)